010 411 2800
Asiakaspalvelu

 
logo
,

010 411 2800
Asiakaspalvelu

PALVELUT

Ota yhteyttä

TURVATEKNIIKKA

 
 

Teknisillä ratkaisuilla, kuten murtohälytys- ja kameravalvontajärjestelmillä voidaan vaikuttaa suoraan ja tehokkaasti yrityksen omaisuuden ja tilojen suojaamiseen, väärinkäytösten torjuntaan, sekä työturvallisuusohjeiden ja turvallisten toimintatapojen noudattamiseen nykyaikaisin keinoin.

Suomen yrityksistä noin puolet arvioi, että niihin kohdistuvien rikosten määrä on lisääntynyt viimeisen kolmen vuoden aikana. Samaan aikaan virallisten tilastojen mukaan poliisin tietoon tulleesta rikollisuudesta alhaisimmat selvitysprosentit ovat varkausrikoksissa, vähemmän, kuin joka kuudes, sekä vahingonteoissa, n. 20%. (Lähde: Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari 2018, Tilastokeskus 2019)

Useat yritykset listaavat turvallisuuden yhdeksi tärkeimmistä arvoistaan. Asiantuntijamme avustavat arvioimaan teille kustannustehokkaimmat tekniset ratkaisut toimintanne suojaamiseksi, jolloin yrityksen liiketoimintaan keskittyminen onnistuu rauhallisemmin mielin.

01.

KAMERAVALVONTA

 
 

Ammattitaitoisesti suunniteltu ja oikean tyyppisellä laitteistolla tehokkaasti toteutettu kameravalvonta auttaa organisaatiota suojaamaan niin toiminnalle tärkeitä henkilö- ja omaisuusresursseja, kuin valvomaan jatkuvuudelle kriittisiä prosesseja.

Kameravalvonta vähentää tehokkaasti riskiä joutua rikosten, kuten varkauksien, vahingontekojen, luvattomien tunkeutumisten tai muiden väärinkäytöksen kohteeksi, sekä lisää henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden tunnetta. Rikoksentekijä valitsee kohteensa riittämättömän valvonnan, heikon suojauksen ja pienen kiinnijäämisriskin perusteella. Kameravalvonnan ja muiden suojaustoimenpiteiden kanssa rikokset kohdistuvat todennäköisemmin “kovien” sijasta “pehmeisiin” kohteisiin.

Tuotteinamme ovat vain laadukkaimmat laitteet ja ohjelmistot, joten annamme niille, sekä työllemme vuoden mittaisen täydellisen takuun. Järjestelmät ovat erittäin käyttäjäystävällisiä, mutta luonnollisesti perehdytämme ja opastamme asiakkaamme niiden tehokkaaseen käyttöön. Tarvittaessa SN-Securityn rikosturvallisuustiimi avustaa tarvittaessa todistusaineistona tarvittavien tallenteiden analysoinnissa, epäilyttävän toiminnan tutkinnassa, raportoinnissa ja viranomaisyhteistyössä. Konsultoimme
myös yksityisyyden suojaan liittyvissä asioissa, kuten laittoman katselun tai kuuntelun välttämisessä ja torjunnassa.

02.

MURTOHÄLYTYS

 
 

Murtohälytysjärjestelmä valvoo väsymättä, kun ihmiset eivät jaksa tai halua. Järjestelmä mahdollistaa kehäsuojauksen periaatteita noudattaen mahdollisimman aikaisen tiedon luvattomasta tunkeutumisesta, oikeiden vastatoimenpiteiden nopean käynnistämisen ja kohteen haavoittuvuuden pienentämisen. Järjestelmä tekee kiinteistöstä tai alueesta vähemmän houkuttelevan kohteen lisäämällä tehokkaasti kiinnijäämisriskiä. Murtohälytys- ja ilmoitinlaitteisto on tehokkaimmillaan yhdistettynä rakenteelliseen suojaukseen, kuten aitoihin, portteihin, kiinteistön ulkopinnan kuorisuojaukseen, lukituksiin sekä tilavalvontaan. Myös riittävä valaistus on
tehokas keino turvallisuuden parantamiseksi.

Hälytykset voidaan ohjata valittujen yhteyshenkilöiden sijasta esimerkiksi yksityiselle vartioimisliikkeelle. Turvallisuusasiantuntijamme avustavat tarvittaessa vartioimisliikkeiden tarjoamien hälytyspalveluiden kilpailutuksessa ja vertailussa.

03.

RISKIENHALLINTA

 
 

SN Security Systemsin turvateknisiin palveluihin sisältyy aina veloitukseton riskianalyysi, kustannustehokas tarvekartoitus ja tekninen suojaussuunnitelma toimenpide-ehdotuksineen. Edellä mainittujen perusteella asiantuntijamme laativat asiakkaan odotuksia ja vakuutusyhtiöiden suojeluohjeita vastaavan tarjouksen.

Yrityksemme arvot, laadukkuus, luotettavuus ja joustavuus ohjaavat päivittäistä toimintaamme palveluidemme, henkilöstömme ja tuotteidemme osalta. Palvelumme toteutetaan avaimet käteen -periaatteella alansa osaajien toimesta, eikä niihin sisälly koskaan yllättäviä kuluja. Hyvin suunniteltu, oikein asennettu, laadukas turvatekniikka on kannattava ja arvonsa säilyttävä investointi yrityksen riskienhallintaan.

SN Security Systems on osa SN Securitya. SN Security Oy on Poliisihallituksen hyväksymä, sähköisten valvontajärjestelmien suunnitteluun, asennukseen, korjaamiseen erikoistunut turvasuojausliike.

04.

Top